ForsideProfilYdelserReferencerKontakt  

Vibration

 

Dansk Akustik Rådgivning (DAR) udfører målinger, der dokumenterer vibrationer i bygninger.

I forbindelse med nybyggeri eller ombygning i nærheden af f.eks. jernbaner stiller miljø- myndighederne ofte krav om dokumentation af, at vibrationsniveauet i byggeriet ikke overskrider de vejledende grænser.

På basis af målinger af vibrationsniveauet i jorden og konstruktionsmåden for byggeriet, beregnes et forventet vibrationsniveau i bygningen.

Målingerne udføres med det førende PC-baserede måleudstyr, Symphonie.