ForsideProfilYdelserReferencerKontakt  

Referencer - Fritidsanlæg


Ekstern støj fra virksomheder

Indregulering af musikanlæg

Fritidsanlæg

Lavfrekvent støj og vibrationer

Støj på arbejdspladsen

Rum- og bygningsakustik

Trafikstøj

Vindmøller

 

Udvalgte projekter:

2003
Skydebane, Søskoven, Sorø
Måling af skudstøj ved naboer
Klient: De Danske Skytteforeninger

2006
Korskro Speedwaybane
Kortlægning af støj fra speedwaybane
Klient: Esbjerg Kommune

2006
Bækgårds Parken, Rønnebæk
Beregning af støj fra flugtskydningscenter
Klient: Danflex Projektudvikling A/S

2006
Midtsjællands Sports Motorklub
Kortlægning af støj fra motocrossbane
Klient: Vestsjællands Amt

2007
Skydebane, Stenbjærgvej 8B, Sorø
Beregning af støj fra flugtskydebane samt dimensionering af støjvolde
Klient: Jørgen Steen Jensen

2007
Sydsjællands VandsportsCenter, Bårse
Beregning af støj fra vandskiløb ved naboer
Klient: Sydsjællands VandsportsCenter

2007
Friluftsteater ved Bregninge
Beregning af støj fra rockkoncerter og klassiske koncerter på friluftsscene
Klient: Bregninge-Bjergsted Sognes Menighedsråd

2007
Midtsjællands Mini Racing Club, Ugerløse
Beregning af støj fra FG-racere ved naboer:
Klient: Midtsjællands Mini Racing Club