ForsideProfilYdelserReferencerKontakt  

Indregulering af musikanlæg

 

For restauranter, diskoteker, barer, pubber og lignende steder, hvor der spilles musik, stiller miljømyndighederne normalt krav om overholdelse af støjgrænser for den såkaldte bygningss-transmitterede støj i nabolejligheder. DAR har stor erfaring i at udføre målinger, der dokumenterer denne støj.

For at sikre at disse støjgrænser overholdes, stiller miljø- myndighederne ofte krav om, at musikanlægget forsynes med en elektronisk niveau-begrænser (limiter). DAR medvirker ligeledes ved indregulering af niveaubegrænsere.

Indreguleringen udføres på basis af indledende målinger, hvor lydisolationen mellem spillestedet og nabolejligheden bestemmes. Efter indreguleringen bliver niveaubegrænseren normalt plomberet.