ForsideProfilYdelserReferencerKontakt  

Ekstern Støj

 

Dansk Akustik Rådgivning (DAR) udfører målinger og beregninger af ekstern støj fra virksomheder, veje, jernbaner, vindmøller, fritidsanlæg mm.
Målinger og beregninger kan udføres som såkaldte godkendte målinger (miljømålinger), idet DAR er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Til beregning af støj fra både virksomheder, veje og jernbaner benyttes beregningsprogrammet SoundPLAN, hvori der i 3D kan udføres digital simulering. Ved hjælp af dette program beregnes de såkaldte støjzonekort, der giver et godt overblik over støjens udbredelse.

En beregningsmodel for en virksomhed kan desuden anvendes ved virksomhedernes løbende kontrol af den eksterne støj. F.eks. er det meget enkelt at justere modellen, hvis der kommer nye støjkilder til eller der sker bygningsmæssige ændringer. Man kan også i modellen afprøve alternativer i en planlægningsfase og på den måde vælge den støjmæssigt optimale løsning.

Ved indkøb af nyt udstyr, der har betydning for støjen i omgivelserne, kan modellen benyttes til at beregne, hvor meget støj det nye udstyr maksimalt må udsende.