ForsideProfilYdelserReferencerKontakt  

Bygningsakustik

 

Dansk Akustik Rådgivning (DAR) udfører målinger og beregninger af akustiske forhold i bygninger.

I forbindelse med nybyggeri eller ombygning kræver bygnings-myndighederne normalt dokumenteret, at byggeriet lever op til kravene i bygningsreglementet.

En sådan dokumentation kan omfatte måling af:

• Luftlydisolation
• Trinlydniveau
• Efterklangstid
• Vejtrafikstøj i boligenheder
• Installationsstøj

Målingerne udfører DAR med det PC-baserede måleudstyr Symphonie, der anses for det førende udstyr inden for området.

Hvis kravene i Bygningsreglementet ikke er opfyldt, kan DAR udarbejde løsningsforslag til afhjælpning af problemerne.